تخریب اموال شخصی و عمومی توسط نیروهای ضدشورش بعد از گرانی بنزین

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )