تونل زمان؛ از جنگ ظفار تا سریال ایتالیا ایتالیا

در این برنامه سری می‌زنیم به پارک دانشجوی فعلی ببینیم قدیمها چه شکلی‌ بوده. در ضمن کلیپی از آقای قاطبه و سریال ایتالیا ایتالیا را هم داریم. البته مثل همیشه عکسها و خاطرات شما را هم داریم.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.