صفحه دو؛ ۴۰ سال سایه گروگانگیری بر روابط ایران و آمریکا

این هفته چهل سال از اشغال سفارت آمریکا در تهران گذشت. اتفاقی که سایه سنگین آن چهار دهه روابط ایران وآمریکا را تحت تاثیر قرار داده است. آیا گروگانگیری، مشکل عمده و معضل رابطه ایران و آمریکاست؟

مهمانان:
منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون و دیپلمات پیشین
حسین موسویان، رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران
فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.