صفحه دو؛ آیا ایران خزر را فروخته است؟

آیا ایران با امضای کنوانسیون حقوقی خزر ضرر کرده است؟ چرا مسئله خزر تا این حد پییچده است؟ یک سال بعد از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، چرا هنوز دعوا بر سر آن در فضای مجازی ادامه دارد؟ دو طرف بحث چه می گویند؟

مهمانان:
حجت کلاشی، فعال سیاسی ملی گرا،
پرهام فرهنگ وصال، کارشناس حقوق بین الملل.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.