صفحه دو؛ آپارتاید جنسیتی، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی؟

به تازگی چهارده زن، که در نگاه اول هیچ شباهتی عقیدتی به هم ندارند، با نوشتن بیانیه ای گفته اند در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که "حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است"، بپاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری ‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستند. چقدر این بیانیه می تواند عملی و موثر باشد؟

مهمانان:
گیتی پورفاضل؛ وکیل دادگستری، فعال مدنی و حقوق زنان،
مهدی خزعلی، نویسنده و فعال سیاسی،
مرضیه آذرافزا، فعال مدنی،
میترا زرگر، جامعه شناس.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.