شرقی غمگین؛ فریدون فرخزاد

فریدون فرخزاد، برنامه‌ساز، هنرمند و برادر فروغ فرخزاد، شاعر پرآوازه ایرانی، یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود. او ۱۶ مرداد سال ۷۱ در منزل خود در شهر بن آلمان با ضربات چاقو به قتل رسید؛ قتلی که به عوامل جمهوری اسلامی نسبت داده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.