توهین نماینده مجلس به خبرنگاران به دلیل پخش مصاحبه و فیلمبرداری

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )