صفحه شخصی: khabargir


مشارکت:

شروع عضویت: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ (حدود ۱ سال پیش)
نظرات ارسالی: ۲۳ نظر (میانگین موافقان: ۳ نفر)


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش khabargir در مورد «این ویدیو» گفت: ۲۶ موافق
نه آقا جواد! شاید فقط شورشون بیشتر باشه. همین دو کلمه خزعبل که اینجا گفتی رو هر عمانی میتونه به عنوان مثال نقض بگذاره روی ادعای بی کش و پیمونی که کردی و رسواش کنه.