صفحه شخصی: ediv8stra


مشارکت:

شروع عضویت: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ (حدود ۲ ماه پیش)
نظرات ارسالی: ۱۵ نظر (میانگین موافقان: ۲۲ نفر)


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۱ ماه پیش ediv8stra در مورد «این ویدیو» گفت: ۶۳ موافق
بسیج هیچ گوهی نیست
حدود ۲ ماه پیش ediv8stra در مورد «این ویدیو» گفت: ۶۲ موافق
پیرمرد نیم کیلو باش اما مرد باش از موهای سفیدت خجالت بکش! کاش شجاعت و شهامت و یک ذره از دخترت یاد میگرفتی!!! که امروز مثل یک عروسک خیمه شب بازی اینطوزی به بازی نگیرنت
حدود ۲ ماه پیش ediv8stra در مورد «این ویدیو» گفت: ۳۷ موافق
اونوقت به بهایی ها میگن بی دین!!!! شرم اوره
حدود ۱ ماه پیش ediv8stra در مورد «این ویدیو» گفت: ۳۰ موافق
جرم سحر تبر تحصیل مال نامشروع ومجازتش زندان و اما خاوری تحصیل سه هزار میلیارد مال مشروع و مجازات هیچی !!! عشق و حال در کانادا !!! خب با کتاب قانون اون کشور چیکار باید کرد!!! جای اون کتاب قانون ایا تو دستشویی نیست!!!
حدود ۱ روز پیش ediv8stra در مورد «این ویدیو» گفت: ۲۱ موافق
این پفیوری که مگه نزناز خودشونه