صفحه شخصی: Vaziri


مشارکت:

شروع عضویت: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ (حدود ۱ سال پیش)
نظرات ارسالی: ۴۵ نظر (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش Vaziri در مورد «این ویدیو» گفت: ۳۱ موافق
خفه شو مرتيكه حزباللهى