'زنم جرات نمی‌کند' مرا در کوچه و خیابان صدا کند
اگر والدین‌تان اسمی برایتان انتخاب کرده باشند که باعث شوک، ناراحتی و جوک‌های نامناسب در اکثر کشورهای غربی شود، زندگی شما چگونه خواهد بود؟
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.