اعتصاب کارگران در کارخانه قند مهاباد و نیروگاه رامین اهواز
کارگران کارخانه قند مهاباد در اعتراض به تعویق مطالبات و اخراج تعدادی از همکارانشان دست از کار کشیدند. کارگران نیروگاه رامین اهواز (واقع در شهر ویس در نزدیکی اهواز) نیز با خواست پرداخت حقوق معوقه و امنیت شغلی اعتصاب کردند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.