بلومبرگ: طرح دولت ترامپ برای قطع کامل بخش مالی ایران از جهان
بلومبرگ می‌نویسد این طرح هنوز در دست بررسی است و برای دونالد ترامپ ارسال نشده است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.