کرونا در ایران؛ کار از موج گذشته است
بیش از هفت ماه از ورود ویروس کرونا به ایران می‌گذرد و کشور دو موج از این بیماری را پشت‌ سر گذاشته است، اما موج سوم به گونه‌ای دیگر آغاز شده و همه معادلات را به هم ریخته است. عباسعلی کریمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفته است دیگر کار شیوع کرونا در ایران از موج اول، دوم و سوم گذشته و کشور با یک اپیدمی (همه‌گیری) ممتد روبه‌رو است. این همه‌گیری ممتد حاصل جمعی است از زنجیره مخفی‌ نگه...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )