مشاور نظامی خامنه‌ای: هرچه در عراق و سوریه هزینه کردیم، «پس می گیریم»
دو مقام نظامی ایران می‌گویند: هزینه‌هایی که در کشورهای «محور مقاومت» شده، قرض است و بر اساس قرارداد به ایران بازگردانده می‌شود.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )