تشدید تهدید و پرخاش در مدارس آلمان؛ محصلان علیه معلمان
نتایج یک نظرپرسی در ۱۳۰۲مدرسه آلمان، افزایش توهین، تهدید، جوسازی و حملات فیزیکی یا روانی دانش‌آموزان علیه کادر آموزشی را تایید می‌کند. دو سوم معلمان چنین خشونت‌هایی را در محیط درسی یا فضای مجازی تجربه کرده‌اند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.