آموزه‌های نیشکرهفت‌تپه: مقاومت راه پیروزی است
نیشکر هفت‌تپه سه سال است از اعتراض و مقاومت عقب ننشته و تن به بازی و دسیسه‌های حکومت نداده. خواسته آنان لغو خصوصی‌سازی است و اگر محقق شود می تواند الگویی باشد برای کارگران به تنگ آمده از این سیاست.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.