«۵۲ درصد تماس‌های آتش‌نشانی مشهد، مزاحمت است»
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی مشهد گفته ۵۲.۷ درصد از تماس‌های برقرار شده با سامانه ۱۲۵ در یک سال گذشته مزاحمت بوده ‌است. امیر عزیزی افزوده که طی یکسال گذشته ۷۴۵ هزار و ۹۷۶ تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار شده که ۳۹۳ هزار و ۲۸۴ تماس معادل ۵۲.۷ درصد مزاحمت بوده است. عزیزی اضافه کرده ۱۸۷ هزار و چهار تماس و معادل ۲۵ درصد تماس‌ها، اشتباهی بوده و ۴۷ هزار و ۴۱۹ تماس معادل ۶.۳ درصد تماس‌ها...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.