اصلاح روند پناهجویی: اخراج سریع‌تر، همکاری بیش‌تر
کمیسیون اتحادیه اروپا طرحی برای اصلاح سیستم پناهندگی اروپا ارائه داده است. در این طرح‌ شتاب دادن به روند پناهندگی، افزایش اخراج و در موارد اضطراری استفاده از مکانیزم بحران گنجانده شده است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.