قوه قضائیه به‌شدت از اعتراض کشورهای اروپایی به اعدام نوید افکاری انتقاد کرد
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ایران خواستار رعایت آنچه «ادب دیپلماتیک» شد و گفت فشارهای خارجی تأثیری بر عملکرد قوه قضائیه نخواهد گذاشت.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )