دفاع اصول‌گرایان از رئیس جمهوری نظامیان
اصول‌گرایان بیش از هر زمانی برای سپردن مسند رئیس جمهوری به یک نظامی تفاهم دارند. عضو ارشد موتلفه می‌گوید: نظامیان تجلی دولت جهادی‌اند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )