کرونا در ایران – روزنامه‌ای که افشا کرده بود آمار رسمی کرونا «یک بیستم آمار حقیقی است»، توقیف شد
مدیر مسئول یک روزنامه به دلیل افشاگری درباره نادرست بودن آمار رسمی کرونا در ایران از دریافت حکم توقیف خبر داده است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.