وزارت اطلاعات جمشید شارمهد از انجمن پادشاهی ایران را دستگیر کرد
مشخص نیست که آیا شارمهد توسط وزارت اطلاعات ربوده شده و یا با همکاری نهاد‌های دولتی و یا فرادولتی دستگیر شده است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.