بحران تبعیض جنسیتی در ایران و درهای نیمه باز 'آزادی'
ورود زنان به ورزشگاه آزادی درست ساعتی قبل از شروع بازی اسپانیا با ایران که به زعم یکی از زنان پلاکارد در دست در استادیوم، نشانگر "ورزشگاه آزادی آزاد شد" یا به قول راموس بازیکن تیم ملی اسپانیا "زنان ایران برنده اصلی این مسابقه" شدند، بیش از هرچیز نشانگر بحران در ادامه سیاست آپارتاید جنسیتی در ایران است.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.