مولاوردی: مصوبه دولت برای برگزاری تجمعات محدود به احزاب و صنوف نیست
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: دولت در تصویب تعیین محل‌های خاص برای تجمعات حسن نیت داشت، این به عنوان یک حق در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی آمده است.

شهیندخت مولاوردی درباره اجرای مصوبه دولت درموضوع تعیین محل های خاص برای تجمعات و دغدغه های مربوط به این مصوبه از جمله فیلمبرداری نشدن و تحت تعقیب قرار نگرفتن معترضان، به خبرآنلاین گفت: دولت حسن نیتدارد، این موضوع به عنوان یک حق در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی آمده است.

وی افزود: اینکه بعداً در اجرای این تصمیم چه اتفاقی می افتد، واقعا از الان مشخص نیست و تضمین خاصی در مصوبه تعیین مکان های اعتراضی لازم نمی بینیم. اما مصوبه دولت برایمدیریت و ساماندهی تجمعات است تا تجمع به اغتشاش کشیده نشود و امنیت تجمع کنندگانحفظ شود.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی دربارهدو طرفه بودن مباحث هنگام تجمعات اعتراضی و اینکه نماینده دستگاه مسئول در تجمعحاضر و پاسخگو باشد، اظهار کرد: مصوبه دولت ناظر به این مسئله نیست، صرفا برایتعیین محل تجمعات اعتراضی است تا تجمعات از حالت پراکنده خارج و مدیریت و ساماندهیشوند تا به توان برای تأمین امنیت تجمع کنندگان بتوان پاسخگو بود.

وی درباره محدودشدن صدور مجوز تجمعات به احزاب واصناف افزود: خیر این طور نیست. مصوبه دولت تعیین محل برای برگزاری تجمعات بود، اصلااشاره ای ندارد که صرفا احزاب و تشکل های صنفی می توانند تجمع کنند. در این مصوبه آمده برگزاری تجمع بهاطلاع وزارت کشور برسد تا این وزارتخانه هماهنگی های لازم را انجام دهد و چند تجمع در یکمکان صورت نگیرد.

این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.