هزینه‌های کمرشکن کرونا برای خانوار ایرانی
کرونا با تحمیل بار اقتصادی و روانی به خانوارها، هزینه‌های سلامت را در خانوارهای شهری از ۳,۷ درصد به حدود ۸ درصد و در خانوارهای روستایی از ۴,۹ به ۱۲,۹ درصد افزایش داده است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.