آینده ایران: آیا جمهوری اسلامی فرو خواهد پاشید؟
سروش ارشادی−  ایران در حال حاضر در یک بن بست کامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است. نه کسی  می‌تواند وضعیت موجود را عوض کند و نه وضعیت موجود قابل ادامه است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.