بعد از آمریکا، اتحادیه اروپا هم اعدام درویش گنابادی را محکوم کرد
اتحادیه اروپا روز سه شنبه ۲۹ خرداد در بیانیه خود اعلام کرد: اتحادیه اروپا تحت هر شرایطی مخالف حکم اعدام است و لغو این حکم در سطح جهان هدف این اتحادیه است. حکم اعدام، مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی است و عاملی بازدارنده نیست و نشانی از انکار شان و منزلت انسان است.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.