'تجاوز به دختران در ایرانشهر'؛ مسئولان چه می‌گویند؟
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران می‌گوید با توجه به اینکه کم و کیف پرونده تجاوز به تعدادی از دختران در ایرانشهر، هنوز روشن نیست
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.