فولکس واگن یک میلیارد یورو جریمه می‌دهد
دادستانی برانشوایگ آلمان خواستار پرداخت غرامتی یک میلیارد یورویی توسط کمپانی فولکس واگن به دلیل تقلب در موتورهای دیزلی شده است. فولکس ‌واگن گفته که با این جریمه مخالفتی ندارد و هیچ اقدام قانونی علیه آن انجام نخواهد داد.
این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.