تنها ۳۸۱ زن برای انتخابات پارلمانی افغانستان ثبت نام کرده‌اند
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تا کنون حدود ۲۴۰۰ نفر برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده اند.
این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.