سازمان بازرسی زدن اسپری فلفل به آسیه پناهی را تائید کرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بد رفتاری ماموران شهرداری با آسیه پناهی که اندکی پس از تخریب خانه‌اش درگذشت را تائید کرد. او می‌گوید ماموران برای تخریب سرپناه این زن حاشیه‌نشین کرمانشاهی حکم قضائی نداشتند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.