مترجم موشکاف و فرهنگ‌نگار ژرف‌کاو
پنجم خرداد ۱۳۰۹ : ۹۰ سال پیش در چنین روزی کریم امامی در کلکته هند زاده شد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.