دو و نیم میلیارد پول الکی؛ رشد نقدینگی در اقتصاد به‌گل‌نشسته
از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان پاییز حجم نقدینگی ایران ۲۰ درصد بیشتر شده است؛ یعنی طی ۹ ماه به‌اندازه یک‌پنجم کل پولی که در طول تاریخ در ایران جمع شده، پول تازه خلق شده است. روزی ۱۴۰۰ میلیارد تومان پول تازه، آن‌هم در شرایطی که حجم اقتصادی روزبه‌روز کوچک‌تر شده است. این پول چه ‌می‌شود؟ جواب این سوال ساده است. هیچ، پول بی‌حساب‌وکتاب به شکل تورم درمی‌آید و دود می‌شود و به هوا می‌رود....

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.