بیکاری ۴۰ تا ۶۰ درصدی در سیستان و بلوچستان
علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس گفته که در برخی از مناطق سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. یارمحمدی افزوده در قصرقند و نیکشهر نرخ بیکاری حدود ۶۵ درصد و در چابهار و زاهدان به مرز ۴۰ درصد رسیده است. این نماینده مجلس اضافه کرده که در ایران شهر حدود۴۰ درصد و زاهدان ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت بیکار هستند. وی ادامه داده آمارها نشان می‌دهند که در این مناطق نه صنعتی هست و نه...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.