«منع مسابقه با ورزشکاران اسراییلی» حذف شد
کمتر از یک هفته پس از تصویب دو فوریت «منع رویارویی ورزشکاران ایران با اسراییل» کمیسیون امنیت ملی این بند را حذف کرد. رئیس این کمیسیون اما می‌گوید: حذف این ماده هنوز قطعی نیست.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.