بحران کرونا-کمیساریای عالی حقوق بشر خواستار توجه خاص به افراد محروم از آزادی شد
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در دستورالعملی خواهان انجام اقدامات فوری برای کاھش ازدحام بیش از حد در زندان‌ھا شده است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.