معیشت کارگران، زیر گیوتین نرخ دستمزد در سال ۱۳۹۹
رها رستمی - نگاهی به آمار رسمی هم نشان می‌دهد که وضعیت از چه قرار است و سال اقتصادی ۹۹ برای طبقه کارگر ایران چگونه سالی است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.