مبادله زندانیان طالبان و دولت افغانستان؛ هیات طالبان مهمان سفارت قطر در کابل هستند
شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید تیم فنی حکومت با هیات سه نفره طالبان که روز گذشته به کابل رسید، دیدار کردند و در مورد رهایی زندانیان با هم صحبت کردند. طالبان با تایید این دیدار گفته هیات آنها مهمان سفارت قطر در کابل است و امیدوارند تا دو سه روز بعد روند رهایی زندانیان‌شان آغاز شود. مبادله زندانیان طالبان و حکومت افغانستان بخشی از توافقنامه صلح آمریکا و طالبان است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.