کرونا در ترکیه: عدم اعتماد به دولت، احتمال تبدیل به ایتالیای دوم
ترکیه نیز با بحران کرونا مواجه است. مردم تا جایی که می‌توانند در خانه می‌مانند. اطلاعات دولت اغلب متناقض بوده است. به آمار رسمی، چه در مورد تلفات و چه توانایی نظام بهداشتی، اعتمادی نیست.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.