دوز بازی
«دوز» یک بازی دو نفره قدیمی است که در روزهای تعطیلی و قرنطینه خانگی می‌تواند برای اعضای خانواده بسیار سرگرم‌کننده و مهیج باشد.

به گزارش ایسنا، برای بازی دوز به یک برگه کاغذ، ۱۲ نخود و ۱۲ لوبیا نیاز است.

ابتدا روی یک کاغذ، سه مربع بزرگ، متوسط و کوچک رسم می‌کنیم و گوشه‌های مربع‌ها را به هم وصل می‌کنیم. همچنین وسط ضلع‌های مربع کوچک درونی را به وسط ضلع‌های مربع متوسط و بزرگ بیرونی وصل می‌کنیم به این ترتیب ۲۴ جایگاه یا نقطه ایجاد می‌شود.

در این بازی می‌توانیم به جای نخود و لوبیا از سنگ و چوب هم استفاده کنیم اما باید دو رنگ متفاوت یا دو شکل متفاوت داشته باشند.

به صورت قرعه یک نفر بازی را شروع می‌کند و اولین نخود یا لوبیا را روی یکی از جایگاه‌ها می‌گذارد. همین طور نفر بعدی مهره خود را روی جایگاه قرار می‌دهد هر کس بتواند سه نخود یا سه لوبیا را در یک راستا و خط قرار دهد؛ می‌تواند یکی از مهره‌های حریف را حذف کند.

بازیکنی که بتواند تعداد بیشتری از مهره‌های حریف را از دور بازی خارج کند، برنده دوز است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.