کرونا؛ پاسخ به تمامی پرسش‌های کنونی در مورد کالای کمیابی به نام ماسک
خبرها ونگرانی‌های مربوط به کمبود ماسک باعث شده بسیاری راه‌چاره‌ای برای آن بیاندیشند؛ از تدابیر دولتی و ماسک دوختن توسط بازداشتی‌ها در آلمان تا تولید ماسک توسط برند مد ایتالیایی "پرادا". آیا واقعا به ماسک نیاز داریم؟

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.