بحران کرونا؛ ورود ارتش رومانی به کارزار و تشدید شرایط اضطراری در اوکراین
در گزارش زیر وضعیت کشورهایی که رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی در آنجا برنامه پخش می‌کند به جز ایران، بررسی شده است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.