دروغ پینوکیوی خامنه‌ای درباره حمله بیولوژیک آمریکا
علی خامنه ای:شما آمریکایی‌ها متّهمید به اینکه این ویروس را شما تولید کرده‌اید؛ کدام عاقلی به شما اعتماد میکند که شما بیایید برای او دارو بیاورید؛ ممکن است داروی شما یک وسیله‌ای باشد برای اینکه این بیماری را بیشتر گسترش بدهید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، روز سوم فروردین سال ۱۳۹۹ در سخنرانی نوروزی خطاب به مردم ایران، آمریکا را متهم به تولید و استفاده از ویروس کرونا به عنوان یک...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )