افروغ: به وحدت نیاز داریم؛ فرصت قشون‌کشی و انتقام نیست
عماد افروغ با بیان اینکه «در شرایطی هستیم که به شدت به وحدت نیازداریم» گفت: عباراتی مثل اینکه "دیدید گفتیم" اصلا متناسب با شرایط خاص ما نیست. چرا که شرایط بحرانی اقتضائات خاص خودش را دارد. نباید پشت مذاکره کنندگانمان را تا آخرین لحظه خالی کنیم.

فائزه عباسی: سال‌هاست سکوت درپیش گرفته است و هرجا پای صحبت‌های سیاسی به میان می آید ترجیح می دهد روزه سکوتشرا نشکند؛ هنوز هم نظرش بر همان مدار می چرخد اما ذات صحبت‌هایش همان طعم انتقادی رادارد؛ همان انتقادهایی که هنوز بعد از سال‌ها یادآور نطق های آتشین عماد افروغاست؛ او که با گرایشات اصولگرایانه در مجلس هفتم در قامت نماینده مردم تهران ظاهرشد اما همان زمان تیغ انتقاداتش را شامل حال جناح خودی هم می کرد و همین خصلتشافروغ را منحصر به فرد کرد؛ حالا با گذشت مدت‌ها از حضور کم فروغ نماینده سابقتهران جنجال ها بر سر خروج امریکا از برجام و تاثیرات احتمالی آن بر جامعه ایرانبهانه ای شد تا صحبتی با عماد افروغ داشته باشیم. او هرچند معتقد است جامعه ایرانموضوع خروج آمریکا از برجام را یک تهدید بیرونی می داند در مقابل ان منسجم و متحد خواهد شد از اختلافاتو تشتت های سیاسی موجود نیز انتقاد کرد و گفت ای کاش در شرایط عادی هم اتحادمان راحفظ می کردیم. صحبت که به اعتراضات مردم رسید پای مباحث ایدئولوژیک هم به میان آمدو گفت: وقتی شما یک مبنای ایدئولوژیکی برای انقلاب تعریف می کنی، عده ای وانمود میکنند متصف به این ایدئولوژی هستند و عده ای هم توجه ندارند که نباید فقط به اینتظاهر توجه کرد، باید به عمل توجه کرد.

این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.