کردهای شمال سوریه؛ عفو به جای انتقام از اعضای داعش
کردهای شمال سوریه در قلمروشان که روژاوا نامیده می‌شود به جای مجازات و زندانی کردن نوجوانانی که عضو داعش بودند با فرستادنشان به مراکز بازپروری به آنها فرصت بازگشت به زندگی می‌دهند.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.