دولت هلند باید در مورد سیاست سختگیرانه پناهندگی اقلیت های جنسی تجدید نظر کند
ماه مارس (اسفند و فروردین) سال گذشته دولت هلند سیاست‌هایش را در خصوص پذیرش درخواست پناهندگی اقلیت های جنسی و جنسیتی ایرانی تغییر داد و مواضع سختگیرانه‌تری در پیش گرفت. دولتمردان هلند در هنگام اتخاذ چنین تصمیمی گفتند زین پس به صرف همجنسگرا بودن به درخواست کنندگان ایرانی حق پناهندگی اعطا نخواهد شد، بلکه پناهندگان اقلیت جنسی و جنسیتی باید با مدارک مستدل اثبات کنند که مورد آزار و تعقیب...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.