کریمی قدوسی: برخی معاونان رییس‌جمهور، وزرا و مدیران بانکی تابعیت دوگانه دارند
جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس و مسئول تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، گفته برخی معاونان رییس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران صدا و سیما، مدیران بانکی و اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای گرین‌کارت آمریکا یا تابعیت یک کشور دیگر را دارند.
این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.