انتشار کتاب "جرم سیاسی در حقوق ایران"
کتاب جرم سیاسی در حقوق ایران آخرین اثر قدرت الله رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی از سوی انتشارات این دانشگاه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کتاب جرم سیاسی در حقوق ایران آخرین اثر قدرت الله رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی از سوی انتشارات این دانشگاه منتشر شد.

این کتاب که محصول طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علامه طباطبائی است، سیر تاریخی پیدایش و تحول مفهوم جرم سیاسی در غرب و ایران را واکاوی کرده است. نویسنده کتاب کوشیده است پرسش های مبنایی حول تاسیس حقوقی جرم سیاسی و چرایی تفکیک جرم سیاسی از دیگرجرایم در اروپا را با تکیه بر شواهد تاریخی توضیح دهد.

بررسی علل و عوامل ورود جرم سیاسی به نظام حقوقی ایران در عصر مشروطیت و سپس تداوم آن در عصر جمهوری اسلامی، فصول اصلی این کتاب را تشکیل می دهد. در این فصول پژوهشگر کوشیده است رازآلودگی مفهوم جرم سیاسی در غرب و خطای تاریخی تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصرار بر رازگشایی از این مفهوم در قالب الزام به "تعریف جرم سیاسی" را شرح دهد.

در پرتو نتایج مترتب بر پژوهش "جرم سیاسی در حقوق ایران "، تعریف قانونی جرم و مجرم سیاسی اساسا ممتنع است وقانون جرم سیاسی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵ ( از آن روی که به نام "تعریف" جرم سیاسی به "تحریف" آن پرداخته است) سندگویایی بر تعریف ناپذیری قانونی این مفهوم است و نه تنها بر داستان ملال انگیز تعریف جرم سیاسی نقطه پایان نخواهد گذاشت بلکه باب تازه ای از مطالبات سیاسی و مناقشات حقوقی علیه جمهوری اسلامی را در زمینه نقض حقوق بشر خواهد گشود.

این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.