نقض قانون اساسی با نظر آقا؛ مجلس شورای ملی چطور اسلامی شد؟
در متن اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نزدیک به چهل بار از عنوان مجلس شورای ملی استفاده شده بود. اما وقتی که انتخابات اولین دوره مجلس با پیروزی اعضا و نزدیکان حزب جمهوری اسلامی پایان یافت و مجلس در اختیار اکثریت نزدیک به متحدان موسوم به مکتبی آیت‌الله خمینی قرار گرفت، آنها در اقدامی غیرمنتظره نام مجلس شورای ملی را به مجلس شورای اسلامی تغییر دادند. دلیل این تغییر چه بود؟

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.